miercuri, 18 februarie 2015


Bibliografie recomandată la disciplina Dreptul familiei

1.    Genoveva Aioanei, Emil Poenaru, Căsătoria şi divorţul, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008;
2.   Ion T. Amuză, Căsătoria şi divorţul în vechiul drept românesc, Ed. Sylvi, Bucureşti, 2001;
3.   Nadia Cerasela Aniţei, Convenţia matrimonială potrivit noului Cod civil, Ed. Hamangiu,      Bucureşti, 2012;
4.   Nadia Cerasela Aniţei, Dreptul familiei, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012;
5. Nadia Cerasela Aniţei, Convenţia matrimonială în dreptul internaţional privat român, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2013;
6.   Nadia Cerasela Aniţei, Regimurile matrimoniale potrivit noului Cod civil, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012;
7. Marieta Avram, Drept civil. Familia, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013;
8. Marieta Avram, Cristina Nicolescu, Regimuri matrimoniale, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2010;
9.   Alexandru Bacaci, Viorica Claudia Dumitrache, Cristina Codruţa Hageanu, Dreptul familiei. Curs universitar, ed. 7, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2012;
10. Maria Banciu, Adrian Alexandru Banciu, Dreptul familiei conform noului Cod civil, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012;
11. Adrian Alexandru Banciu, Raporturile patrimoniale dintre soţi, ed. a 2-a, revăzută şi actualizată, Hamangiu, Bucureşti, 2011;
12. Alexandru Bacaci, Raporturile patrimoniale în dreptul familiei, ed. a 2- a, Ed.  Hamangiu, Bucureşti, 2007;
13. Dana Barbu, Ghidul juridic al părinţilor, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013;
14. Dana Barbu, Drepturile mamei, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2010;
15. Teodor Bodoaşcă, Aurelia Drăghici, Ioan Puie, Iulian Maftei, Dreptul familiei. Curs universitar. Ed. 2, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013;
16. Teodor Bodoaşcă, Studii de dreptul familiei, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007;
17. Teodor Bodoaşcă, Dreptul familiei, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005;
18. Bogdan Bonica, Divorţul. Pensia de întreţinere. Testul de paternitate. Minori. Încredinţare. Protecţie. Promovare - Adopţie. Partajul judiciar, Ed. Moroşan, Bucureşti, 2008;
19. Adriana Corhan, Dreptul familiei. Teorie şi practică, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2006;
20. Cristiana Mihaela Crăciunescu, Dreptul de dispoziţie al soţilor asupra bunurile ce le aparţin, în diferite regimuri matrimoniale, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010;
23. Nadia Cerasela Dariescu, Relaţiile patrimoniale dintre soţi în dreptul internaţional privat,      Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008;
24. Andreea Drăghici, Protecţia juridică a drepturilor copilului. Curs universitar, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013;
25. Andreea Drăghici, Ramona Duminică, Obligaţia legală de întreţinere, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
26. Livia Durac, Curente de gândire în cercetarea psihosocială şi juridică, Ed. Hamangiu,Bucureşti, 2013;
27. Cristina Ramona Duţă, Rapoturile patrimoniale dintre soţi la confluenţa dispoziţiilor Codului familiei şi ale Noului Cod civil, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012;
28. Ion Filipescu, Ion Dogaru, Pensia de întreţinere în 100 de răspunsuri, Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1988;
29. Ion P. Filipescu, Andrei I. Filipescu, Tratat de dreptul familiei, ed. a 8-a revăzută şi actualizată, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2006;
30. Ion P. Filipescu, Tratat de dreptul familiei, Ed. Academiei, Bucureşti, 1989;
31. Ion P. Filipescu, Andrei I. Filipescu, Tratat de dreptul familiei, ed. a 7-a, Ed. All Beck,        Bucureşti, 2002;
32. Ion P. Filipescu, Andrei I. Filipescu, Adopţia. Protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2005;
33. Marius Floare, Dreptul familiei. Caiet de seminar, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013;
34. Emese Florian, Dreptul familiei, Ed. Limes, Cluj Napoca, 2003;
35. Emese Florian, Protecţia drepturilor copilului, ed. a 2-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007;
36. Gabriela Cristina Frenţiu, Bogdan Dumitru Moloman, Elemente de dreptul familiei şi de procedură civilă. Curs universitar, ed. 2 revăzută şi adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011;
37. Simona Petrina Gavrilă, Instituţii de dreptul familiei în reglementarea noului Cod civil, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012;
38. Alin Gheorghe Gavrilescu, Drepturile şi obligaţiile părinteşti, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011;
39. Alin Gheorghe Gavrilescu, Nulitatea căsătoriei, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
40. Oana Ghiţă, Roxana Gabriela Albăstroiu, Dreptul familiei. Regimuri matrimoniale. Sinteze. Teste grilă, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013;
41. Sabin Guţan, Reproducere umană asistată medical şi filiaţia, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2011;
42. Cristina Codruţa Hageanu, Dreptul familiei şi actele de stare civilă, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012;
43. Bogdan Ionescu, Exercitarea autorităţii părinteşti după divorţ, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012;
44. Lucia Irinescu, Curs de dreptul familiei, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2015;
45. Dan Lupaşcu, Cristiana Mihaela Crăciunescu, Dreptul familiei, ed. 2 emendată şi actualizată, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012;
46. Dan Lupaşcu, Ioana Pădurariu, Dreptul familiei ed. a 5-a emendată şi actualizată, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010;
47. Dan Lupaşcu, Dreptul familiei, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2005;
48. Dumitru Lupulescu, Actele de stare civilă, Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1980;
49. D. Lupulescu, A. M. Lupulescu, Dreptul familiei, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2006;
50. Laura Macarovschi, Căsătoria şi divorţul în reglementarea noului Cod civil, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012;
51. Cristian Mareş, Dreptul familiei, Ed. C.H. Beck, Bucureşti      , 2013;
52. Oana Mihăilă, Adopţia. Drept român şi drept comparat, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010;
53. Bogdan Dumitru Moloman, Căsătoria civilă şi religioasă în dreptul român, Universul Juridic, Bucureşti, 2009;
54. Daniela Negrilă, Divorţul prin procedură notarială. Studii teoretice şi practice, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
55. Cristina Nicolescu, Regimurile matrimoniale convenţionale în sistemul noului cod civil român. Abordare istorică, utilitaristă şi comparativă, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012;
56. Mihaela Adriana Oprescu, Ocrotirea părintească, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2010;
57. Paraschiv Peţu, Elena Velicu, Viorel Mardare, Starea civilă. Mijloc de identificare a persoanei fizice, ed. a 3- a, Ed. Detectiv, Bucureşti, 2006;         
58. Ioan Dorel Romoşan, Dreptul familiei, ed. 2 revăzută şi adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
59. Ioan Dorel Romoşan, Dreptul familiei, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012;
60. Marcel Ioan Rusu, Procedura divorţului în dreptul românesc, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2003;
61. Scarlat Şerbănescu, Codul familiei comentat şi adnotat, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1963;
62. Milena Tomescu, Dreptul familiei. Protecţia copilului, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005;
63. Roxana Maria Trif, Desfacerea căsătoriei prin divorţ şi partajul bunurilor comune ale soţilor, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2007;
64. Paul Vasilescu, Regimuri matrimoniale, ed. a 8-a revizuită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009;
65. Laura Cetean Voiculescu, Dreptul familiei. Note de curs şi manual de seminar, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu